Bạn đang ở trên toàn cầu

Chính tả

Tin tức

Liên lạc

 • No.15 Ningjiang Road, Daning District, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province.
 • Email: global@lsgroup.cn
 • Language: +86 18819090208
 • FREE_QUOTE

Văn hóa tự động

Vision

 • Là nhà thiết kế hàng đầu của các thiết bị tự động và thông minh và giải pháp hậu cần.

 • Luyện tập sơ đồ của công nghiệp 4.0 và sản xuất tại Trung Quốc 2025, để trở thành lãnh đạo công nghiệp trong nhà máy thông minh, sản xuất thông minh và hậu cần thông minh.


Mission BSJDJ nên xây dựng một tổ chức đào tạo và làm nhân viên Ừm.39;Giấc mơ thành s ự thật.(

 • Để tìm hiểu, để tìm hiểu kỹ năng chuyển dạng kiến thức, nâng cao nhân viên siết cao;39;là chất lượng tổng thể, và tạo ra một đội ngũ học tập mạnh mẽ và mạnh mẽ.

trân trọng

Open, Equal, Innovative, Win-win

Absolrb và sử dụng các nguồn tài nguyên nội bộ và ngoại giao của công ty, để tiếp tục cải thiện cấp quản lý và khả năng tự phát triển bằng trí tuệ rộng mở.


Absolrb và sử dụng các nguồn tài nguyên nội bộ và ngoại giao của công ty, để tiếp tục cải thiện cấp quản lý và khả năng tự phát triển bằng trí tuệ rộng mở. Talent là động lực chính của tổ chức.Bám vào hướng dẫn con người, tôn trọng mọi nhân viên bằng nhau, và mọi người có cùng đẳng cấp;cơ hội phát triển.

Talent là động lực chính của tổ chức.Bám vào hướng dẫn con người, tôn trọng mọi nhân viên bằng nhau, và mọi người có cùng đẳng cấp;cơ hội phát triển. . Người dẫn đầu đã suy nghĩ sáng tạo để đảm bảo sự phát triển chính xác của tổ chức, và các nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và sản xuất nhờ vào việc phát triển mới.

. Người dẫn đầu đã suy nghĩ sáng tạo để đảm bảo sự phát triển chính xác của tổ chức, và các nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và sản xuất nhờ vào việc phát triển mới. Company*nbsp;và BSnhân viêntìm hiểu lẫn nhaulợi íchtheo nguyên tắc hai bên, phát triển cùng nhau theo một cách tích cực,Thái độ.

Company*nbsp;và BSnhân viêntìm hiểu lẫn nhaulợi íchtheo nguyên tắc hai bên, phát triển cùng nhau theo một cách tích cực,Thái độ.

 • Người nhà Lisa tháng Sáu Số Không.1
 • Người nhà Lisa tháng Tám Số N.2
 • Người nhà Lý Lan Số Mười Một
 • Người nhà Lý Lan Số Hình

THANK_YOU_FOR

PFTFTLUS