Bạn đang ở trên toàn cầu

Chính tả

Tin tức

Liên lạc

  • No.15 Ningjiang Road, Daning District, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province.
  • Email: global@lsgroup.cn
  • Language: +86 18819090208
  • FREE_QUOTE

Chính sách cá nhân

Lời tuyên bố bảo vệ sự riêng tư của trang web này là lời hứa của trang web để bảo vệ sự riêng tư của người dùng.Dựa theo các đặc điểm của internet, website này chắc chắn sẽ có giao tiếp trực tiếp hay gián tiếp với người dùng trong quá trình hoạt động.Do đó, chúng tôi xác định chính sách thu thập, sử dụng và bảo vệ của trang web này dành cho người dùng ngonthông tin cá nhân.Xin hãy đọc cho kỹ.

1. Phạm vi của ứng dụng

Chính sách này áp dụng cho trang web của Guangdong Lise Automation Co., Ltd'65888; https://www.lisenautomation.com hay "trích;trang web văn hóa trangDịch vụ bao gồm:

Hiển thị trang web duyệt, tải về giấy trắng, dịch vụ tin nhắn trực tuyến, dịch vụ chat tức thời qua trang tự động Lise, đường dây nóng dịch vụ điện thoại Lise, liên lạc với các đại diện bán tự động Lisa hoặc tương tác với các chuyên gia hỗ trợ.

Chính sách này không áp dụng cho dịch vụ được cung cấp bởi những người khác.

Nếu có câu hỏi, nhận xét hay gợi ý gì, hãy liên lạc với chúng tôi qua những thông tin liên lạc sau đây:

Telephone:

(a) Khi bạn sử dụng dịch vụ mạng lưới của trang web hoặc xem trang web của chương trình ứng dụng,trang web nhận và ghi lại tự động thông tin về trình duyệt và máy tính của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP, kiểu duyệt, ngôn ngữ dùng, ngày và giờ truy cập, thông tin đặc trưng phần mềm và phần cứng, ghi chép trang web bạn cần, v.v.

(B) Trang web này có sẵn người dùng nông dùng ngon nghẻ;39;lưu dữ liệu cá nhân từ đối tác kinh doanh qua kênh hợp pháp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng những thông tin sau không có liên quan đến Chính sách bảo mật này:


(a) Thông tin từ khóa bạn nhập vào khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm do website cung cấp;

(B) Thông tin và dữ liệu liên quan được thu thập b ởi trang web này, bao gồm các hoạt động tham gia, thông tin giao dịch và chi tiết đánh giá,

(c) Sự vi phạm pháp luật hay quy định trang web và c ác biện pháp mà trang web đã áp dụng chống lại các bạn.

(a) Chúng tôi sẽ không cung cấp, bán, thuê, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân cho bất kỳ người nào không liên quan đến nhau, ngoại trừ với sự cho phép của các người khác, hay người thứ ba và trang web (gồm cả trang web HUYF352;39;Những công ty liên kết) cung cấp dịch vụ riêng hay chung cho bạn, và sau khi dịch vụ kết thúc, bạn s ẽ bị cấm tiếp cận tất cả các tài liệu đó, kể cả những tài liệu có khả năng trước đây.

(B) We'nbsp;cũng không cho phép bất kỳ người nào khác sưu tầm, sửa đổi, bán hay tự do phổ biến thông tin cá nhân bằng bất cứ cách nào.Nếu người dùng nào của trang web này tham gia vào các hoạt động trên, một khi tìm thấy, trang web này có quyền chấm dứt ngay lập tức hợp đồng dịch vụ với người này.(

) Để phục vụ người dùng, chúng tôi c ó thể cung cấp thông tin mà quý vị quan tâm bằng cách sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ,hay chia sẻ thông tin với các đối tác của website để họ có thể gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ (yêu cầu bạn đồng ý trước).

Dưới những tình huống sau đây, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của quí vị to àn bộ hoặc một phần theo yêu cầu cá nhân của quí hay luật pháp của quí vị:

(a) tiết lộ cho người khác với sự đồng ý của quí vị;(

) B) Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ yêu cầu, chúng tôi phải chia sẻ thông tin cá nhân của các b ạn với một bên ngoài;

, d) Dựa theo luật hay yêu c ầu của các bộ phận quản lý hay thẩm phán, tiết lộ cho người thứ ba hay các cơ quan hành pháp hay thẩm phán;

(d) Nếu anh là người than phiền về tài sản trí tuệ có thẩm quyền và đã nộp khiếu nại, anh nên tiết lộ nó cho người bị đơn theo yêu cầu của người bị đơn, để cả hai bên có thể giải quyết các vấn đề về quyền lợi;

(e) Nếu quí vị vi phạm luật pháp và quy định liên quan của Trung Quốc hay hợp đồng phục vụ trang web hay quy định liên quan, thì thông tin của quí vị cần được tiết lộ cho người khác;

(f) Trong một giao dịch được tạo ra trên nền tảng của trang web này, nếu bất kỳ kẻ nào trong giao dịch đã thực hiện hay hoàn to àn tuân thủ giao dịch và yêu cầu cung cấp thông tin,chúng tôi có quyền quyết định cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết như thông tin liên lạc của người khác để dễ dàng hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh cãi.

(g) Sự tiết lộ khác mà trang web này cho là thích hợp theo luật pháp, quy định hay chính sách trang web.

Thông tin và dữ liệu về các bạn thu thập bởi trang web này sẽ được lưu lại trên các máy chủ của trang web này và/hoặc các công ty liên kết của nó.Thông tin và dữ liệu này có thể được gửi tới đất nước, khu vực hay nơi mà trang web này thu thập thông tin và dữ liệu, và được tiếp cận, lưu trữ và hiển thị ở nước ngoài.

5. Dùng cookie


(a) Nếu bạn không từ chối chấp nhận cookie, chúng tôi sẽ đặt hay truy cập vào máy tính của bạn để bạn có thể đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ hay chức năng của trang web này phụ thuộc vào các cookie.

(B) Bạn có quyền chấp nhận hay từ chối các cookie.Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi thiết lập trình duyệt.Tuy nhiên, nếu bạn từ chối nhận cookie, có thể bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hay chức năng mạng của trang web này phụ thuộc vào các cookie.

(c) Chính sách này sẽ áp dụng cho thông tin thu được qua c ác cookie được tạo bởi trang web này.

(a)* NHsp;Chúng tôi trung thành vớiLuật nhân dân và trói tay 399;Cộng hòa Trung Quốc về bảo vệ an toàn hệ thống thông tin máy tính khẩn 12299;trên:Chiến dịch bảo vệ an ninh và quản lý mạng lưới thông tin máy tính mạng liên kết quốc tế s122999, cũng như những luật pháp, quy định, quy định hành pháp và tài liệu liên quan.

(b)* NHnbsp;Chúng tôi đảm bảo sẽ không dùng Internet để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, xâm phạm quyền lợi c ủa bang, xã hội và xã hội, và quyền lợi hợp pháp của người khác, hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp và hình sự BSJdZ (C)Chúng tôi làm việc rất tốt trong việc quản lý an ninh thông tin của trang web theo luật và quy định quốc gia liên quan, và thiết lập người chịu trách nhiệm an ninh thông tin và người giám định an ninh thông tin theo yêu cầu của các bộ phận chính phủ liên quan.Người chịu trách nhiệm an ninh thông tin và người giám định an ninh thông tin nên làm việc với các chứng nhận sau khi qua khóa huấn luyện kỹ thuật an ninh của các cơ quan an ninh công cộng.

(d)* NHnbsp;Chúng tôi đã cải thiện nhiều hệ thống bảo vệ mạng khác nhau và áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ an ninh.

(e)* NHsp;Chúng tôi chấp nhận giám sát và kiểm tra các cơ quan an ninh công cộng, cung cấp tin tức, vật liệu và dữ liệu liên quan đến bảo vệ an ninh, và hỗ trợ tích cực trong việc điều tra và xử lý các hành vi phạm pháp và tội của mạng lưới thông tin máy tính qua mạng quốc tế.

(f)* NHsp;Chúng tôi hứa sẽ không sản xuất, sao chép, nghe và phổ biến thông tin xấu thông qua

7. Thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

) B) Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này b ất cứ lúc nào, nên xin vui lòng kiểm tra nó thường xuyên.Nếu có thay đổi quan trọng nào trong chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo thông qua website.

Để ngăn ngừa tiết lộ thông tin cá nhân, như thông tin liên lạc hay địa chỉ bưu điện.Hãy bảo vệ cẩn thận thông tin cá nhân và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết.

Nếu tìm thấy thông tin cá nhân bị rò rỉ, hãy liên lạc ngay với dịch vụ khách hàng để chúng tôi có thể có những biện pháp tương ứng

8. Phạm vi áp dụng của chính sách bảo mật này

9. rồi trình bày

THANK_YOU_FOR

PFTFTLUS